انجمن Mail Experts

کاربر parvin

عضو به مدت: 2 سال (از تاریخ Sep 24, 2017)
نوع: کاربر ثبت نام شده
نام کامل: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
موقعیت: سرپرست مرکز اینترنت
وب سایت:
درباره:

فعالیت های parvin

امتیاز: 370 امتیاز (رتبه #5)
سوالات: 3 (2 عدد با بهترین جواب انتخاب شده)
پاسخ ها: 2
توضیحات: 1
تعداد رای: 2 سوال, 3 پاسخ
رای داده شده: 5 رای مثبت, 0 رای منفی
رای دریافت شده: 2 رای مثبت, 0 رای منفی

دیوار parvin

71 سوال
73 پاسخ
44 نظر
33 کاربر